2014

Dženat Dreković

2014

2014. godine Faruk Šehić, pisac i novinar, odabrao je Dženata Drekovića, fotografa i aktivistu porijeklom iz Sandžaka, socijalno angažiranog i politički svjesnog mladog umjetnika, za osmog dobitnika nagrade.