2012

Adi Hasanbašić

2012

2012. godine Adisa Bašić, pjesnikinja, novinarka i asistentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, izabrala je Adija Hasanbašića iz Sarajeva, psihologa i aktivistu u oblasti mentalnog zdravlja, autora radioemisija o ludilu i stigmi, za šestog dobitnika nagrade