2011

Festival Pravo ljudski

2011

2011. godine Mirjana Evtov, prevoditeljica i aktivistica, izabrala je kolektiv Festivala Pravo ljudski iz Sarajeva, međunarodnog alternativnog filmskog festivala koji se bavi ljudskim pravima i mladim autorima, kao pete dobitnike nagrade.