2008

Damir Avdić - Graha

2008

2008. godine Faruk Šehić, pisac i novinar, izabrao je Damira Avdića Grahu, alternativnog muzičara i pisca iz Tuzle, kao drugog dobitnika Nagrade.