Fondacija

Ideja i cilj

Fondaciju "Farah Tahirbegović" osnovali su prijatelji Farah Tahirbegović. Cilj postojanja Fondacije je u njegovanju sjećanja na talenat i svu ljubav naše Farah, kao i u želji da se podrškom talenatima njeguje vrijednosti prema kojima je težila i u koje je i sama Farah istinski vjerovala.

Svrha Fondacije je unapređenje i podsticanja razvoju izdavačke djelatnosti, književnosti, bibliotekarstva i opće kulture, a u skladu sa društvenim općekorisnim interesima.Na taj način Fondacija podstiče unapređenje kulturnog stvaralaštva koje je od velikog značaja u svakom razvijenom i humanom društvu. Fondacija je namjenjena da ostvaruje općekorisnu svrhu.

Djelatnost Fondacije je da:

- podstiče stručno usavršavanje mladih umjetnika i djelatnika u kulturi;
- stipendira talentovane mlade umjetnike i stvaraoce iz oblasti izdavaštva, književnosti, bibliotekarstva i opće kulture;
- pomaže zaštitu i prezentiranje umjetničke i kulturne baštine;
- pomaže međunarodnu saradnju u oblasti književnosti, izdavaštva i bibliotekarstva;
- pomaže izdavacku djelatnost;

Status i članstvo

Adresa Fondacije je Koste Hermana 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, a broje telefona je +387 61 505 847.
Fondacija je osnovana odlukom Upravnog odbora sjednici održanoj dana 19.03.2007.godine, te je upisana u Registar fondacija kod Ministarstva pravde FBiH.

Osnivači Fondacije su:

1. Ferida Duraković, predsjednica Upravnog odbora Fondacije
2. Jasmila Žbanić, članica Upravnog odbora
3. Enver Kazaz, član Upravnog odbora
4. Faruk Šehić, član Upravnog odbora
5. Mira Duvnjak, članica Upravnog odbora

Članovi Fondacije koji su do sada učestvovali u radu Fondacije, podržali njen rad ili poslali

uplate na račun Fondacije (nasumičnim redom):
Adisa Bašic, Ahmed Žilić, Aida i Tereza Čengić, Ferida Duraković, Atif Kujundžić, Sanela Bajrambašić, Ahmed Burić, Damir Uzunović, Goran Samardžić, Damir Avdić, Jasmila Žbanić, Emir Ferizović, Mirjana Evtov, Fadila Nura Haver, Haris Pašović, Irena Krtalić, Imrana Kapetanović, Inja Pašalić, Irena Žlof, Andrej Nikolaidis, Jovan i Slavica Nikolaidis, Enver Kazaz, Šejla Kamerić, Marina i Marija Andree, Dino Mustafić, Vesna Andree-Zaimović, Senad Zaimović, Dženana Alađuz, Mirza i Farah Hasanbegović, Marta Novović, Namik Kabil, Svjetlana Nedimovic, Nenad Filipović, Nermina Omerbegović, Rea Maglajlić, Lamija Begagić, Ruža i Aleksandar Mlač, Sandra Jelin, Sanja Ferizović, Faruk Šehić, Tim Clancy, Zdravko Grebo, Zilka Spahić-Šiljak, Zoran Mutić, Biljana i Zumreta Mutić, Damir Žiško, Mira i Dragan Duvnjak, Zvonimir Radeljković, Marko Vešović, Selvedin Avdić, Mustafa Zvizdić, Marija Fekete-Sullivan, Ozren Kebo, Senadin Musabegović, Samir Fazlić, Dragan Stojković, Irham Ceco, Semiha Tahirbegović, Enes Škrgo, Marina Katnić-Bakaršić